Tiden er gået i stå
Hva' er det, vi venter på?
Dine øjne si'r det samme som mine
Så jeg sætter i
Et dansetrin
Jeg har øvet på hjemmefra
Og be'r til min skaber, at de griber mig

Et dansegulv
Rivaler spænder ben og fører krig
På et, på et dansegulv
Men hvis du ikke slipper mig, så letter vi

Ingen ved, hvordan man gør, så
Lad os øve os på hinanden
Lige om lidt er vi to voksnе
Du er kvinden, jeg еr manden
Hele gulvet er gået fra forstanden
La' os øve på hinanden

Tiden er gået i stå
Din kjole er lyseblå
Du si'r noget, jeg ikk' ka' høre, mens rytmen kører


På et dansegulv
Hvor hjerter svulmer op og går itu
På et danse-, dansegulv
Vi bli'r aldrig mere levende end lige nu

Ingen ved, hvordan man gør, så
Lad os øve os på hinanden
Lige om lidt er vi to voksne
Du er kvinden, jeg er manden
Hele gulvet er gået fra forstanden
La' os øve på hinanden

Et dansegulv hvor hjerter svulmer op og går itu
Vi bli'r aldrig mere levende end lige her og nu
Hele gulvet er gået fra forstanden
La' os øve på hinanden

Ingen ved, hvordan man gør, så
Lad os øve os på hinanden
Lige om lidt er vi to voksne
Du er kvinden, jeg er manden
Hele gulvet er gået fra forstanden
La' os øve på hinanden

Time has come to a standstill
What are we waiting for?
Your eyes are the same as mine
So I put in
A dance step
I have practiced from home
And pray to my Creator that they seize me

A dance floor
Rivals strain legs and wage war
On one, on a dance floor
But if you do not let me go, we will facilitate

No one knows how to do so
Let's practice on each other
Soon we are two adults
You're the woman, I'm the man
The whole floor has gone out of its mind
Let's practice each other

Time has come to a standstill
Your dress is light blue
You say something I can not hear while the rhythm is running


On a dance floor
Where hearts swell and break
On a dance, dance floor
We will never be more alive than right now

No one knows how to do so
Let's practice on each other
Soon we are two adults
You are the woman, I am the man
The whole floor has gone out of its mind
Let's practice each other

A dance floor where hearts swell and break
We will never be more alive than right here and now
The whole floor has gone out of its mind
Let's practice each other

No one knows how to do so
Let's practice on each other
Soon we are two adults
You are the woman, I am the man
The whole floor has gone out of its mind
Let's practice each other